കനത്ത മഴ: ഷാർജയിൽ  പാർക്കുകൾ അടച്ചു

ഷാര്‍ജ: കനത്ത മഴയും കൊടുങ്കാറ്റും അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥയും കണക്കിലെടുത്ത് ഷാർജയിലെ പൊതു പാർക്കുകൾ … Continue reading കനത്ത മഴ: ഷാർജയിൽ  പാർക്കുകൾ അടച്ചു